Normativa CC.AA

Normatives CC.AA.

Consulta la normativa de la teva Comunitat Autònoma.

Selecciona la teva Comunitat Autònoma per obtenir més informació.

LEGISLACIÓ ESPANYOLA

A nivell nacional, un decret de 2009 incentiva la instal·lació de desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) fora de l’àmbit sanitari a tota Espanya, tot i que encara estem lluny d’una homogeneïtat legal sobre la seva col·locació i en quant als requisits sobre la formació per al seu ús o registre.

A nivell nacional, ho regula el Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s’estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit hospitalari. (Descarrega pdf)

Aquest Decret recull les característiques que han de complir els Desfibril·ladors que s’instal·lin en llocs públics. Els equips han de complir amb la marca CE i estar autoritzats per a la seva comercialització a Europa. Només els desfibril·ladors Semiautomàtics Externs estan autoritzats per a un ús per part de personal no sanitari.

Tota l’oferta de desfibril·ladors de Global Cardiac Services compleix amb el que estableix aquest Reial decret.

La norma nacional cedeix a les CCAA el desenvolupament de la normativa a aquest efecte a aplicar en el seu àmbit legislatiu. D’aquí emanen els RD en cadascuna de les Comunitats Autònomes.

Existeixen dos tipus de legislacions:

Legislació per CC.AA.:

Butlletí Oficial de la Junta d’Andalusia (núm. 46 de 7 de març de 2012).

DECRET 22/2012, de 14 de febrer, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors externs automatitzats fora de l’àmbit sanitari i es crea el seu Registre.

Ordre de 4 de juny de 2013, per la qual es determina la formació necessària per a l’ús de desfibril·ladors externs automatitzats fora de l’àmbit sanitari.

Consultar normativa desfibril·ladors d’Andalusia.

Consultar normativa desfibril·ladors d’Andalusia – Formació.

Resolució d’1 de març de 2016, de la secretaria General per a l’Esport, per la qual s’aprova el Pla General d’inspecció d’Esport per a l’any 2016.

 Normativa desfibril·ladors d’Andalusia

Butlletí Oficial d’Aragó (núm. 143 de 15 desembre de 2006 i núm. 44 de 16 d’abril de 2008).

DECRET 229/2006, de 21 de Novembre, del Govern d’Aragó, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors externs per personal no mèdic ni d’infermeria en establiments no sanitaris.

Decret 54/2008, d’1 d’Abril, pel qual es modifica el DECRET 229/2006, de 21 de Novembre.

Consultar normativa desfibril·ladors d’Aragó.

Consultar normativa desfibril·ladors d’Aragó – Modificació del decret.

Normativa desfibril·ladors d’Aragó

Butlletí Oficial del Principat d’Astúries (núm. 81 de 7 d’abril de 2006).

DECRET 24/2006, de 15 de març, pel qual es regula la formació i utilització de desfibril·ladors externs semiautomàtics per personal no mèdic.

Consultar normativa desfibril·ladors d’Astúries.

Normativa desfibril·ladors del Principat d’Astúries

Butlletí Oficial de les Illes Balears (núm. 344 de 20 de desembre de 2008).

Decret 137/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears.

Modificació del Decret 137/2008, de 12 de desembre, que regula l’ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears.

Consultar normativa desfibril·ladors de Balears.

Consultar normativa desfibril·ladors de Balears – Modificació decreto.

Normativa desfibril·ladors d’Illes Balears

Butlletí Oficial de Canàries (núm. 129 de 6 de juliol de 2015).

DECRET 157/2015, de 18 de juny, que aprova el Reglament pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics i automàtics externs pels primers intervinents en la Comunitat Autònoma de Canàries.

Consultar normativa desfibril·ladors de Canàries.

   Normativa desfibril·ladors de Illes Canàries

Butlletí Oficial de Cantàbria (núm. 15 de 23 de gener de 2009).

Ordre SANT/1/2009, de 7 de gener, per la qual es regula l’ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics per primers intervinents.

Consultar normativa desfibril·ladors de Cantàbria.

normativa desfibril·ladors de Cantabria

Diari Oficial de Castella-la Manxa (núm. 30 de 13 de febrer de 2009).

DECRET 9/2009 de 10/02/2009, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari.

Consultar normativa desfibril·ladors de Castella-la Manxa.

Normativa desfibril·ladors de Castella La Manxa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 3795 de 24 de desembre de 2003).

DECRET 355/2002, de 24 de desembre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors externs automàtics per a personal no mèdic.

DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

Consultar normativa desfibril·ladors de Catalunya.

Consultar normativa desfibril·ladors de Catalunya – Instal·lació.

Consultar normativa desfibril·ladors de Catalunya – Obligació en centres.

Normativa desfibril·ladors de Catalunya

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (núm. 5633 de 6 de novembre de 2007).

DECRET 220/2007, de 2 de novembre, pel qual es regula la utilització de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic.

Consultar normativa desfibril·ladors de Comunitat Valenciana.

Normativa desfibril·ladors de la Comunitat Valenciana

Diari Oficial d’Extremadura (núm. 22 de 01/02/2008).

DECRET 10/2008, de 25 de gener, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu.

ORDRE de 23 d’octubre de 2009 per la qual s’estableixen els requisits mínims d’acreditació d’entitats i activitats de formació per a l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu.

Consultar normativa desfibril·ladors d’Extremadura.

Consultar normativa desfibril·ladors d’Extremadura – Formació.

Normativa desfibril·ladors d’Extremadura

Diari Oficial de Galícia (núm. 87 de 7 de maig de 2005).

DECRET 99/2005, de 21 d’abril, pel qual es regula la formació i l’ús de desfibril·ladors externs per personal no mèdic.

DOB Núm. 200 Dijous, 20 d’octubre de 2022

Consultar normativa desfibril·ladors de Galícia.

Normativa desfibril·ladors de Galícia

Butlletí Oficial de la Rioja (núm. 103 de 4 d’agost de 2008 i núm. 140 de 2 de novembre de 2011).

DECRET 48/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en la Comunitat Autònoma de La Rioja.

Consultar aquesta normativa.

DECRET 140/2011, de 28 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 48/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en la Comunitat Autònoma de La Rioja.

Consultar aquesta modificació a la normativa desfibril·ladors de La Rioja.

Normativa desfibril·ladors de La Rioja

Al no tenir una regulació específica aquesta Comunitat s’acull a les disposicions generals.

Consultar disposicions generals.

 Normativa desfibril·ladors de la Comunitat de Madrid

Butlletí Oficial de Navarra (núm. 187 de 21 de setembre de 2011).

DECRET FORAL 176/2011, de 31 d’agost, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari en la Comunitat Foral de Navarra.

Consultar normativa desfibril·ladors de Navarra.

Normativa desfibril·ladors de la Comunitat Foral de Navarra

Butlletí Oficial del País Basc (núm. 23 de febrer de 2015).

DECRET 9/2015, de 27 de gener, pel qual es regula la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics i s’estableix l’obligatorietat de la seva instal·lació en determinats espais d’ús públic externs a l’àmbit sanitari.

Consultar normativa desfibril·ladors de País Basc.

Normativa desfibril·ladors del País Basc

Butlletí oficial de la Regió de Múrcia (núm. 263 de 14 de novembre de 2007 i núm. 120 de 27 de maig de 2011).

DECRET núm. 349/2007, de 9 de novembre, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

DECRET núm. 80/2011, de 20 de maig, pel qual es modifica el DECRET núm. 349/2007, de 9 de novembre.

Consultar normativa desfibril·ladors de Múrcia.

Consultar normativa desfibril·ladors de Múrcia – Modificació decreto.

Normativa desfibril·ladors de la Regió de Múrcia

Boletín Oficial del Estado (número 80 de 2 d’abril de 2009).

Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s’estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari.

Butlletí Oficial de la Ciutat de Ceuta (núm. 4971 de 6 d’agost de 2010).

DECRET de 28 de juny de 2010 pel qual es dóna informació dels cursos de formació, autorització, requisits i condicions i l’ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics fora de l’àmbit sanitari.

Consultar normativa desfibril·ladors de Ciutat Autònoma de Ceuta.

Consultar normativa desfibril·ladors de Ciutat Autònoma de Ceuta – Formació.

Butlletí oficial de la ciutat de Melilla (núm. 4625 de 14 de juliol de 2009).

DECRET 1903, pel qual s’aproven les bases tècniques per a l’autorització i utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari.

Consultar normativa desfibril·ladors de Ciutat Autònoma de Melilla.

Normativa desfibril·ladors de Melilla