Normativa Andalusia

Normativa Andalusia

 Butlletí Oficial de la Junta d’Andalusia (núm. 46 de 7 de març de 2012).

DECRET 22/2012, de 14 de febrer, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors externs automatitzats fora de l’àmbit sanitari i se’n crea el Registre.

Ordre de 4 de juny de 2013, per la qual es determina la formació necessària per a l’ús de desfibril·ladors externs automatitzats fora de l’àmbit sanitari.

Consulteu la normativa desfibril·ladors d’Andalusia.

Consulteu la normativa desfibril·ladors d’Andalusia – Formació.

Resolució d’1 de març del 2016, de la secretaria general per a l’Esport, per la qual s’aprova el Pla General d’inspecció d’Esport per a l’any 2016.