Arrendament Desfibril·ladors

Característiques d'arrendament de desfibril·ladors

Beneficis de gestió

Beneficis tecnològics i operatius:

Beneficis fiscals:

Arrendament
12 mesos renovable

Arrendament
60 mesos renovable

Arrendament
120 mesos renovable

DEA365 PLUS

112 - Dispositiu mòbil amb botó SOS d'alerta a emergències

Arrendament PACK25:
Dechocker + Cardio First Angel