CATÀLEG DE FORMACIONS

formació bonificada

Formació en Suport Vital Bàsic i l'Ús del Desfibril·lador

Reciclatge en Suport Vital Bàsic (SVB) i l'Ús del Desfibril·lador

Formació en Primers Auxilis

Taller Suport Vital Bàsic, Desfibril·lador i Primers Auxilis

Jornada de Cardioprotecció

Suport vital avançat

Mesures de prevenció davant contagis

control hemorragias

Formació Control Hemorràgies "Stop The Bleed"

atragantamiento foto web 2 copia

Formació O.V.A.C.E. (Obstrucció Via Aèria Cos Estrany)

Formació Suport Vital Instrumentalitzat