CATÀLEG DE FORMACIONS

Formació en Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador

Reciclatge en Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador

Formació en Primers Auxilis

Taller Suport Vital Bàsic, Desfibril·lador i Primers Auxilis

Jornada de Cardioprotecció

Suport vital avançat

Mesures de prevenció davant contagis