CÀNULES I RESSUSCITADOR

canula-2-cardiac

Màscara de reanimació multicànules​

Ambu-Spur-II

Ressuscitador