Normativa La Rioja

Normativa La Rioja

Butlletí Oficial de la Rioja (núm. 103 de 4 d’agost de 2008 i núm. 140 de 2 de novembre de 2011).

DECRET 48/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en la Comunitat Autònoma de La Rioja.

 Consultar aquesta normativa.

DECRET 140/2011, de 28 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 48/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en la Comunitat Autònoma de La Rioja.

Consultar aquesta modificació a la normativa desfibril·ladors de La Rioja.