Normativa Regió de Múrcia

Normativa Regió de Múrcia

  •  Butlletí oficial de la Regió de Múrcia (núm. 263 de 14 de novembre de 2007 i núm. 120 de 27 de maig de 2011).
  •  DECRET núm. 349/2007, de 9 de novembre, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no mèdic en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.
  •  DECRET núm. 80/2011, de 20 de maig, pel qual es modifica el DECRET núm. 349/2007, de 9 de novembre.
  •  Consultar normativa desfibril·ladors de Múrcia.
  •  Consultar normativa desfibril·ladors de Múrcia – Modificació decreto.