Normativa Catalunya

Normativa Catalunya

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 3795 de 24 de desembre de 2003).

 DECRETO 355/2002, de 24 de diciembre, por el que se regula la utilización de desfibriladores externos automáticos para personal no médico.

 DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

 DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.

 Consultar normativa desfibril·ladors de Catalunya.

 Consultar normativa desfibril·ladors de Catalunya – Instal·lació.

➤ Consultar normativa desfibril·ladors de Catalunya – Obligació en centres.