Normativa Extremadura

Normativa Extremadura

 Diari Oficial d’Extremadura (núm. 22 de 01/02/2008).

 DECRET 10/2008, de 25 de gener, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu.

 ORDRE de 23 d’octubre de 2009 per la qual s’estableixen els requisits mínims d’acreditació d’entitats i activitats de formació per a l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics externs per personal no facultatiu.

 Consultar normativa desfibril·ladors d’Extremadura.

➤ Consultar normativa desfibril·ladors d’Extremadura – Formació.