Formació en Suport Vital Bàsic i l'Ús del Desfibril·lador​

Formació homologada per la seva C.C.A.A. en l'ús d'equips de desfibril·lació fora de l'àmbit sanitari. En funció de la Comunitat Autònoma en què es realitzi el curs, pot variar tant el temari com els requisits.

Objectius:

Competències específiques:

Els treballadors assalariats que prestin els seus serveis en empreses públiques o privades, que cotitzen a la Seguretat Social, tenen la Possibilitat de Bonificació 100% a càrrec de la Seguretat Social , és a dir el curs li sortiria totalment gratuït al treballador. Cridi’ns per a més informació i passos a tramitar per a realitzar la Bonificació Fundació Tripartida.