DEA Semiautomàtic Global 7000

Desfibril·lador extern, portatil i robust. Amb autotest.

CONTINGUT: Desfibril·lador Extern Semi Automàtic Global Cardiac 7000, set d’elèctrodes per a adult, manual d’usuari en espanyol i engonals, maletí de protecció i 1 bateria de llarga durada.
BATERIA DE LLARGA DURADA: 5 anys en standby.
AJUDA A L’OPERADOR: Missatges de guia per a l’operador per veu i led.
SEGURETAT DE DESFIBRIL·LACIÓ: Protecció de bloqueig per a prevenir desfibril·lació inadequada.
INDICADOR AUTOTEST: Comprovacions periòdiques de l’estat intern (diari, setmanal, mensual) + pantalla LCD de l’estat.

Descripció:

Especificacions tècniques: