Reciclatge en Suport Vital Bàsic (SVB) i l'Ús del Desfibril·lador

Formació de reciclatge en Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador obligatòria en funció de la Comunitat Autònoma on es va obtenir el títol, o en la qual resideixi.

Dirigit a:

Els treballadors assalariats que prestin els seus serveis en empreses públiques o privades, que cotitzen a la Seguretat Social,tenen la Possibilitat de Bonificació 100% a càrrec de la Seguretat Social, és a dir el curs li sortiria totalment gratuït al treballador. Cridi’ns per a més informació i passos a tramitar per a realitzar la Bonificació Fundació Tripartida.