Mesures de prevenció davant contagis en el sector de la tercera edat

Modalitat presencial i/o aula virtual 6 hores

Objectius:

Temari: