Formació en Primers Auxilis

El present curs de primers auxilis aquesta preparat per a formar a qualsevol persona sobre les nocions bàsiques relacionades amb els primers auxilis, així com instruir en les actuacions o tècniques bàsiques davant les principals situacions sanitàries.

Està dirigit a totes aquelles persones interessades en formés en els primers auxilis:

Els treballadors assalariats que prestin els seus serveis en empreses públiques o privades, que cotitzen a la Seguretat Social, tenen la Possibilitat de Bonificació 100% a càrrec de la Seguretat Social, és a dir el curs li sortiria totalment gratuït al treballador. Cridi’ns per a més informació i passos a tramitar per a realitzar la Bonificació Fundació Tripartida.