Cabina Dechoker

Cabina vitrina accessoris: Dechoker, ressuscitador, angel cardiac...

Descripció:

Capacitat: