112 - Dispositiu mòbil amb botó SOS d'alerta a emergències

En determinades CCAA és obligatori la connexió del desfibril·lador amb els servei d'emergència, i en altres casos senzillament perquè és recomanable. Amb aquest dispositiu presentem l'opció més assequible econòmicament per a aquest fi.

Descripció:

Requisits:

Segons la nova normativa que ha sortit en algunes comunitats, els desfibril·ladors han de disposar de connexió al 112. Proposem instal·lar un sistema de connexió telefònica integrada, mitjançant el qual, habilitarem en cada equip un terminal de comunicacions, té GPS i per tant podrem localitzar-los en cas de perdre’ls.
És a dir, no sols oferim un sistema de comunicació, sinó també un de geolocalització.
En el cas de voler cridar des del dispositiu, únicament hem de pitjar el botó de SOS durant més de 5 segons. Com està vinculat directament al 112, ho podem usar per a qualsevol mena d’emergència. És a dir, no fa falta usar el desfibril·lador per a telefonar al 112. Si ocorre una cosa greu prop del desfibril·lador (accident, caigudes…), podem usar d’igual forma aquest terminal de comunicacions per a posar-nos en contacte amb el 112.